Holse Ore Vandværk

Holse Ore Vandværk har fået registreret ledningsnettet digitalt. Ledningsnettet er målt ind med GPS. Det gør, at stikledninger hvor vi ikke har den nøjagtige placering ikke er registreret. Vi vil fortsætte med at registrere ledningsnettet ved reparation og nyetablering. Er der nogle af jer forbrugere, der har præcise angivelser på hvor jeres stikledninger ligger, er I velkomne til at kontakte vandværket, så vi kan få det registreret. Link til ledningsnet: https://holseorevandgis.vandnet.dk/

Kontakt vandværket

 

Få fat i os ved at ringe eller maile til:

 

Jørgen Munkegaard

Formand

Mobil: 22381082

post@holseorevand.dk

 


 

I tilfælde af ledningsbrud kan Fyns vandværks- og ledningsservice kontaktes.

Akut nummer: 31323594 eller 65942581

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies